Growth

upskilling -ohjelmat 2024

Growth -ohjelmat rakentavat osaamista, jolle on kysyntää

Growth -ohjelmat tarjoavat täysin ainutlaatuisen oppimiskokonaisuuden, joka yhdistää tämän päivän tärkeimmät taidot ja metataidot. Growth-ohjelmat perustuvat moderniin oppimiskäsitykseen, joka kiteytyy 70-20-10 -malliin. Osallistujat eivät ainostaan hanki uutta tietoa, vaan he oppivat soveltamaan sitä käytännön työssään.

2024 Growth -ohjelmat pureutuvat tämän hetken kysytyimpiin osaamistarpeisiin; data- ja analytiikka, tekoäly ja moderni henkilöstöhallinnon osaaminen. Growth upskilling ohjelmat ovat täysin uudenlainen oppimisen konsepti, jotka ovat suunniteltu suoritettavaksi ketterästi työn ohessa. Ohjelma koostuu innostavista oppimisen menetelmistä, joiden avulla oppiminen on monipuolista ja aidosti vaikuttavaa. Meille on tärkeää oppimisen vaikuttavuuden seuraaminen ja se kuuluu olennaisena osana oppimisratkaisujemme kokonaisuuksiin.

 

AI Growth

Koulutuksen tavoitteena on tarjota ymmärrystä koneoppimisesta ja tekoälystä, näiden käsitteiden merkitystä. Osallistujat saavat käsityksen viimeaikaisista sovelluksista, kuten generatiivista kielimallia hyödyntävistä työkaluista sekä kuvia luovista tekoäly työkaluista. Koulutus keskittyy myös analytiikan prosessiin laajemmin käymällä läpi data-analytiikan ja tietokantojen perusteet. Koneoppimisesta käydään läpi viimeaikaisten pinnalla olevien asioiden lisäksi perusteet eli mitä mallit ovat ja kuinka niitä opetetaan, mukaan lukien erilaiset koneoppimisen menetelmät.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka haluavat kasvattaa ymmärrystään ja osaamistaan datan, analytiikan ja tekoälyn mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Koulutukset lähtevät perusteista, joten aiempaa osaamista ei edellytetä. Teknisestä taustasta ja osaamisesta on toki etua.

Aikataulu

16.4 Aloitustapaaminen (kesto max 2h), Skillcode

23.4. Johdanto dataan ja data-analytiikkaan

  • Data-analytiikan rakenteita, analytiikan kehityksen iteratiivinen prosessi, tietojohtaminen, data-analytiikan arkkitehtuurit ja case-esimerkkejä.

2.5. Tietokannat 

  • Relaatiotietokannat, SQL-kieli ja harjoituksia.

6.5. Koneoppiminen 1 – Tekoäly, koneoppiminen ja generatiivinen AI 

  • Johdanto tekoälyyn ja koneoppimiseen, generatiivinen tekoäly ja case esimerkkejä.

7.5. Koneoppiminen 2 – Koneoppimisen perusteet ja luokittelu

  • Perusteet mallin rakentamisesta, tietoturva koneoppimisessa, luokittelun aloitus ja useita hands on –harjoituksia.

13.5 Koneoppiminen 3 – Koneoppimisen perusteet ja luokittelu

  • Luokittelun jatkaminen, regressio, ohjaamaton oppiminen: klusterointi sekä useita hands on –harjoituksia.

13.6 Päätöstilaisuus

  • Oppimisen retro ja päätöskysely.

Hinta: 3450€ + alv.

Kouluttajat:  Datan, analytiikan ja tekoälyn aiheista kouluttaa Mikko Kontio (Secora). Oppimisen valmennukset Howspacessa, aloitus- ja päätöstilaisuudet Skillcode.

Toteutus: Live -online koulutukset Teamsillä, Howspace (oppimisen valmennukset, itsenäiset harjoitteet ja yhdessä oppiminen), itsenäiset virtuaaliopinnot Udemy -oppimisalustalla.

Kokonaisuus sisältää: 5x live -online koulutuspäivää, aloitus- ja päätöstilaisuudet (yhteensä max 4h), 3-4h itsenäisiä oppimiseen liittyviä valmennuksia Howspacessa. Udemy- oppimisalustalla itsenäiset virtuaaliopinnot (arvio 10h).

Monipuolisten oppimiskeinojen lisäksi jokainen osallistuja tuottaa omaan organisaatioonsa projektityön, jossa selvitetään organisaation tekoäly valmiutta ja maturiteettia sekä kartoitetaan mahdolliset datalähteet. Osallistujat kartoittavat mahdolliset tekoälyä hyödyntävät välineet ja laativat konkreettisen suunnitelman tekoälyn implementoinnista yrityksen toimintoihin.

HR Growth

Tämä koulutus tarjoaa osallistujalle monipuolisen koulutuskokonaisuuden henkilöstöhallinnon moderneihin osaamisvaatimuksiin peilaten. Osallistujat hyötyvät monimuotoisuuden, muutosjohtamisen, tekoälyn hyödyntämisen HR:ssä ja keskeisten HR-mittareiden osaamisesta. Koulutus vahvistaa inklusiivisen työympäristön luomisen kykyä, kehittää muutosvalmiutta ja resilienssiä, mahdollistaen samalla tehokkaan tekoälyn hyödyntämisen HR-tehtävissä. Osallistujat oppivat myös tunnistamaan organisaation strategian ja hallitsemaan osaamista ennakoivasti, mikä edistää organisaation suorituskykyä ja työntekijäkokemusta.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka ovat työskennelleet jo HR tehtävissä muutaman vuoden ajan ja haluavat vahvistaa omaa ymmärrystään mm. tekoälyn, datan ja analytiikan osalta. Kokonaisuus soveltuu myös kokeneemmille HR -osaajille, jotka kaipaavat osaamista uudistuvasta HR työstä.

Aikataulu

23.4 Aloitustapaaminen (Teams, kesto max 2h), / Skillcode

29.4 Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja osallistaminen (inkluusio) HR:n työkalupakissa, live.

8.5 Muutosjohtaminen, muutosvalmius, resilienssi, live.

16.5 Tekoälyn hyödyntäminen ja mahdollisuudet HR-työssä, live. (0,5 päivää)

20.5 Organisaation strategia ja osaamisen tunnistaminen, live.

12.6 Keskeiset HR:n mittarit ja ennakoiva tieto, live. 

18.6  Päätöstilaisuus, Teams.

  • Oppimisen retro ja päätöskysely.

Hinta: 3450€ + alv.

Toteutus: 4,5 pv live koulutuksia Espoossa Otaniemessä, Howspace (oppimisen valmennukset, itsenäiset harjoitteet ja yhdessä oppiminen), itsenäiset virtuaaliopinnot Eduhouse -oppimisalustalla.

Kokonaisuus sisältää: 4,5x live koulutuspäivää, aloitus- ja päätöstilaisuudet (yhteensä max 4h), 3-4h itsenäisiä oppimiseen liittyviä valmennuksia Howspacessa. Eduhouse oppimisalustalla itsenäiset virtuaaliopinnot (arvio 10h).

Kouluttajat: Maria Purokoski-Vainio (KONE), Jaana Saramies (Saratiikka), Jenni Kankkunen (Skillcode) ja Hannamari Heimo.

Lisäksi ohjelma sisältää harjoitteita uuden opin soveltamisesta käytäntöön.

Growth ohjelmat tukevat myös oppimisosaamistasi seuraavilla valmennuksilla:

 

Muutoskyvykkyys oppimisen mahdollistajana

Vuorovaikutustaidot ja osaamisen jakaminen

Tehokkaat oppimisen keinot

Ilmoittautuminen kevään 2024 Growth -ohjelmiin on päättynyt.

Kysy lisätietoja Growth -ohjelmista!

 

Marjo Kaukoniemi

Learning Concepts Lead

p. 0440 55 5594

Osallistujien kokemuksia aiemmista upskilling -ohjelmistamme

 

”Pystyn sanomaan, että osaan käyttää Power BI ohjelmistoa ja pystyn jopa jakamaan osaamistani muille.”

 

”Kokonaisuus oli hyvä ja innosti oppimaan.”

 

”Tunnen oppineeni valtavasti Power BIstä ja koen että roolini työyhteisön aktiivisena jäsenenä on myös kehittynyt.”