Growth

upskilling ohjelmat 2023

Growth -ohjelmat rakentavat osaamista, jolle on kysyntää

 

Syksyn 2023 Growth ohjelmat pureutuvat tämän hetken kysytyimpiin osaamistarpeisiin; data- ja analytiikka, projektijohtaminen, tekoäly ja markkinointi. Growth upskilling ohjelmat ovat täysin uudenlainen oppimisen konsepti, jotka ovat suunniteltu suoritettavaksi ketterästi työn ohessa. Ohjelma koostuu innostavista oppimisen menetelmistä, joiden avulla oppiminen on monipuolista ja aidosti vaikuttavaa.

 

Data Growth

Tämä koulutus antaa valmiudet monipuoliseen analytiikkatyöhön organisaatiossa. Osallistujat oppivat ymmärtämään analytiikan roolin organisaation johtamisessa, luomaan mittaristoja, käyttämään SQL-kyselykieltä, visualisoimaan ja raportoimaan dataa, hyödyntämään Power BI -alustaa raporttien luomiseen, suorittamaan datan mallinnusta analytiikkatarkoituksiin, ja ymmärtämään pilvipohjaisten tietovarastojen toiminnan.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka ovat kasvamassa  datan ja analytiikan tehtävien pariin tai  tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen tulevat olennaiseksi osaksi omaa työnkuvaa tulevaisuudessa.

Aikataulu

1.11. Aloitustapaaminen (kesto max 2h)

17.11 Mittarit

23.11 SQL

5.12 PowerBi 1/2: datan raportointi ja visualisointi

11.12 PowerBi 2/2

9.1 Snowflake

12.2.2024 Päätöstapaaminen (kesto max 2h)

 

Hinta: 3450€ + alv

Toteutus: Live -online koulutukset Teamsillä, Howspace (oppimisen valmennukset ja itsenäiset harjoitteet), Datacamp online-alustalla itsenäiset opinnot

Kokonaisuus sisältää: 5x live -online koulutuspäivää, aloitus- ja päätöstilaisuudet (max 4h), Datacamp -lisenssin ja 5pv:n valmis itsenäisesti suoritettava oppimiskokonaisuus syventämään ja laajentamaan oppimista. 1 pv itsenäisiä oppimiseen liittyviä valmennuksia Howspacessa.

Lisäksi ohjelma sisältää harjoitteita uuden opin soveltamisesta käytäntöön.

Project Management Growth

Tämä koulutus tarjoaa osallistujille vahvan perustan projektinhallintaan. Osallistujat oppivat hallitsemaan projektikustannuksia, varmistamaan projektin laadun, tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä sekä tehokkaasti johtamaan projektin sidosryhmiä. Lisäksi he saavat ymmärryksen kestävän kehityksen näkökulmasta projektinhallinnassa.

Ohjelma sopii henkilöille, jotka ovat kasvamassa projektijohtamisen rooliin tai kaipaavat lisävahvistusta projektijohtamisosaamiseensa. Ohjelman aikana on mahdollista myös suorittaa suosittu ja arvostettu Prince2 sertifikaatti.

Aikataulu

1.11. Aloitustapaaminen (kesto max 2h)

9.11. Johdanto projekteihin ja projektien hallintaan

10.11. Projektin kustannusten laadun ja riskien hallinta

13.11. Projektin laadunhallinta

17.11. Projektin sidosryhmien hallinta

29.11. Kestävän kehityksen projektinhallintamalli

9.2.2024 Päätöstapaaminen

 

Hinta: 3450€ + alv

Toteutus: Live -online koulutukset Teamsillä, Howspace (oppimisen valmennukset ja itsenäiset harjoitteet), Prince2 sertifikaatin suorittamiseen valmistavat itsenäiset online-opinnot (arviolta 16h)

Kokonaisuus sisältää: 5x live -online koulutuspäivää, aloitus- ja päätöstilaisuudet (max 4h), Prince2 sertifikaattiin valmistava itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot (arvio 16h). 1 pv itsenäisiä oppimiseen liittyviä valmennuksia Howspacessa.

Lisäksi ohjelma sisältää harjoitteita uuden opin soveltamisesta käytäntöön.

Growth ohjelmat tukevat myös oppimisosaamistasi seuraavilla valmennuksilla:

 

Muutoskyvykkyys oppimisen mahdollistajana

Vuorovaikutustaidot ja osaamisen jakaminen

Tehokkaat oppimisen keinot

Tulossa myös AI Growth!

Varmista osaamisen ajantasaisuus ja lähde mukaan tutustumaan tekoälyn monipuolisiin mahdollisuuksiin.

 

Kysy lisätietoja Growth -ohjelmista!

 

Marjo Kaukoniemi

Learning Concepts Lead

p. 0440 55 5594

Osallistujien kokemuksia aiemmista upskilling -ohjelmistamme

 

”Pystyn sanomaan, että osaan käyttää Power BI ohjelmistoa ja pystyn jopa jakamaan osaamistani muille.”

 

”Kokonaisuus oli hyvä ja innosti oppimaan.”

 

”Tunnen oppineeni valtavasti Power BIstä ja koen että roolini työyhteisön aktiivisena jäsenenä on myös kehittynyt.”