Skillcoden palvelut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Kuvassa neljä henkilöä kokoustaa neuvotteluhuoneessa.

Liiketoiminnan menestymiseen aidosti vaikuttavia ratkaisuja

Oppiminen on osa menestyvää liiketoimintaa, jossa panostus osaamisen kehittämiseen näkyy myös viivan alla.

Skillcode vie jatkuvan oppimisen erottamattomaksi osaksi  kannattavaa liiketoimintaa, mikä vaikuttaa myönteisesti myös yrityksen tulokseen. Kaikki oppimisratkaisumme perustuvat asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeisiin ja tähtäävät osaamisen aitoon ja pysyvään uudistamiseen.

Ota yhteyttä

Skillcode palvelut. Kolme henkilöä suunnittelee oppimisen ratkaisuja neuvotteluhuoneessa.

Strategisen osaamisen työpajat ja konsultointi

Liiketoiminnan tavoitteisiin perustuvat oppimisen ratkaisut. Onko teillä jo osaaminen johdon agendalla?

Liiketoiminnan tavoitteet ja tarpeet antavat suunnan oppimiselle. Tämä suunta luodaan sovittamalla yhteen liiketoiminnan strategiset tavoitteet, näiden toteutumiseen tarvittava osaaminen sekä viimeisin tieto ja tutkimus osaajamarkkinasta. Johdon tai kehitysryhmien osaamistyöpajat toimivat oivallisena siltana strategian ja toiminnan välillä ja rakentavat yhteistä ymmärrystä osaamisen roolista liiketoiminnan menestymisessä. Onko teillä jo osaaminen johdon agendalla?

Ota yhteyttä

Hymyilevä nainen ympärillään kaksi kolleegaa. Skillcoden palvelut, reskilling.

Reskilling

Ratkaisu osaamisen uudelleensuuntaamiseen.

Reskillingin avulla yrityksen on mahdollista sisäisesti uudelleensuunnata osaamista hiipuvilta liiketoiminta-alueilta kasvualueille tai kun osaajia on vaikea löytää ulkopuolelta. Reskilling mahdollistaa merkittäviä urahyppyjä osaajille ja rakentaa oppimisesta yrityksen menestystekijän.

Lue toteuttamastamme reskilling ohjelmasta: Veikkaus

Ota yhteyttä

Kolme ihmistä tutkimassa dokumentteja. Skillcoden palvelut, upskilling.

Upskilling

Ratkaisu osaamisen laajentamiseen

Upskilling on keino rakentaa osaamista henkilöille, joiden nykyroolin tai työtehtävien osaamistarve muuttuu. Hyvänä esimerkkinä on data-analytiikan tai AI:n hyödyntäminen esim. markkinoinnin, talouden tai HR:n rooleissa. Upskilling-ohjelma antaa eväät omassa roolissa uuden osaamisen hyödyntämiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Growth upskilling -ohjelmat 2024

Lue toteutuksesta: Skillcode rakentaa yhdessä kanssa Visman oppimiskulttuuria ja urajohtamista Vismalla

Ota yhteyttä

Skillcode

Mentorointi

Ratkaisu osaajien urakehityksen tukemiseen.

Mentorointi vastaa osaajien tarpeeseen saada tukea, vinkkejä ja kontakteja oman urakehityksen tueksi. Yrityskohtaisten mentorointiohjelmien avulla tuetaan yrityksen sisäistä urakehitystä, sitoutetaan osaajia ja rakennetaan näin oppivaa yrityskulttuuria. Mentorointiohjelmia voidaan myös suunnata tietyn toimialan osaajille oivalluttamaan heitä toimialan tarjoamiin kehitysmahdollisuuksiin. Ohjelmiin sisältyy mentoreiden valmennuspolku, jonka avulla vahvistetaan heidän vuorovaikutus-, valmennus- ja ohjaustaitojaan.

Ota yhteyttä

Koulutustilanne, jossa valmentaja näyttää ryhmälle graafeja fläppitaululta.

Oppiva tiimi -valmennuskokonaisuus

Työyhteisöjen ylivertaisuus oppimisen paikkoina perustuu tiimeihin.

Tiimin jäsenten välinen vuorovaikutus ja psykologinen turvallisuus luovat pohjan toimivalle tiimityölle. Erityisesti palautteenanto, itseohjautuvuus ja päätöksenteko sekä johtamiskulttuuri ovat suoraan verrannollisia tiimin oppimiskykyyn ja kykyyn vastata liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Oppiva tiimi -valmennuskokonaisuus perustuu rehelliseen ja aitoon vuorovaikutukseen, joka käytännön harjoitteiden kautta viedään tiimin arjen toimintaan. Näin rakennetaan aidosti toimivia tiimejä, joissa myös opitaan yhdessä. Voimmeko auttaa teidän tiimejänne oppimaan?

Lue toteuttamastamme vuorovaikutusvalmennuskokonaisuudesta: Fortum

Ota yhteyttä

Koulutusseminaari, jossa ihmiset ovat nostaneet kätensä ylös.

Oppimisen valmennukset

Tarvitsetteko oppimiskipinän sytyttäjää tai jonkin oppimisaiheen syventämistä asiantuntijan johdolla?

Oppiminen näyttäytyy aina hieman erilaisena riippuen mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan:

  • organisaatiotasolla liiketoiminnan tarpeita ennakoivasta osaamisen johtamisesta ja strategisista kyvykkyyksistä
  • työyhteisötasolla oppimiskulttuurista ja -käytännöistä ja
  • yksilötasolla monesti ketterästä urakehityksestä ja oppimiskyvykkyydestä.

Eikä sovi unohtaa teknologian roolia ja tekoälyä oppimisessa!

Ota yhteyttä