Julkaistu

Miten mahdollistaa oppiminen kustannustehokkaasti?

 

Kuvitellaan yritys nimeltä Innovatiivinen Kasvuyritys X, joka toimii teknologia-alalla kehittäen uudenlaisia ratkaisuja terveydenhuoltoon. Yritys on viime vuosina kasvanut nopeasti ja laajentunut uusille markkinoille. Kasvun myötä myös tarve henkilöstön osaamisen kehittämiselle on kasvanut merkittävästi.

Yritys kohtaa kuitenkin taloudellisia haasteita, kun odotettu markkinakasvu ei toteudukaan odotetulla tavalla. Tämä asettaa paineita budjetille ja pakottaa yrityksen johtoportaan tarkastelemaan kriittisesti erilaisia oppimisen ja osaamisen kehittämisen keinoja ja niiden kustannuksia.

Johtoportaassa syntyy ajatus hyödyntää yrityksen omia asiantuntijoita osaamisen kehittämisessä.

He ovat alansa huippuja, mutta heidän tietonsa ja taitonsa eivät välttämättä välity tehokkaasti muulle henkilöstölle. Tässä kohtaa päätetään kääntyä Skillcoden puoleen ja lähteä toteuttamaan Asiantuntijasta oppimisen valmentajaksi -valmennuskokonaisuutta.

”Train the trainer” valmennusohjelmaan valitaan joukko avainasiantuntijoita eri osastoilta, jotka saavat tehtäväkseen toimia oppimisen valmentajina. Heidän tavoitteenaan on jakaa omaa osaamistaan ja auttaa muita kehittymään omalla alallaan.

Yritys investoi valmennukseen, jossa osaajat saavat koulutusta muun muassa vuorovaikutustaidoista, koulutusten suunnittelusta ja fasilitoinnista sekä tehokkaista oppimismenetelmistä. Valmennuksen aikana osaajat oppivat myös tunnistamaan ja hyödyntämään 70-20-10-mallin periaatteita osana koulutuksiaan.

Kun valmennus on suoritettu ja osaajat ovat valmiita toimimaan oppimisen valmentajina, he alkavat järjestää sisäisiä koulutustilaisuuksia ja työpajoja. Näissä tilaisuuksissa he jakavat omia parhaita käytäntöjään, antavat vinkkejä ja tukea muulle henkilöstölle sekä luovat innostavan oppimisympäristön.

Innovatiivinen Kasvuyritys X:n johtoportaassa huomataan nopeasti, että ”train the trainer” -valmennus on ollut menestys. Henkilöstön osaaminen kehittyy nopeasti, ja sisäiset koulutustilaisuudet ovat saaneet positiivista palautetta. Samalla yritys on onnistunut säästämään merkittävästi koulutuskustannuksissa, kun kalliiden ulkopuolisten kouluttajien tarve on vähentynyt.

Tämän tarinan myötä Innovatiivinen Kasvuyritys X osoittaa, kuinka ”train the trainer” -valmennus voi olla tehokas ratkaisu osaamisen kehittämiseen haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

Tämän case esimerkin promptasi innovatiivisten oppimiskonseptiemme rakentaja Marjo yhdessä ChatGPT:n kanssa.

 

Takaisin

Lue myös

Julkaistu 26.9.2023

Growth upskilling -ohjelmat 2023-2024

Growth -ohjelmat rakentavat osaamista, jolle on kysyntää   Skillcoden 2023-2024 Growth -ohjelmat pureutuvat tämän hetken kysytyimpiin osaamistarpeisiin; data- ja analytiikka, projektijohtaminen, tekoäly ja markkinointi. Growth upskilling -ohjelmat ovat täysin uudenlainen oppimisen konsepti, jotka ovat suunniteltu suoritettavaksi ketterästi työn ohessa. Ohjelmat koostuvat innostavista oppimisen menetelmistä, joiden avulla oppiminen on monipuolista ja... Lue lisää

Julkaistu 4.5.2023

Uudenlainen Datan ja analytiikan upskilling –oppimisohjelma käynnissä

Dataosaamisen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti osaamismarkkinoilla viimeisten vuosien aikana. Dataosaamista on totuttu johtamaan yrityksissä rekrytointien kautta ja erillisiä datan työstämiseen keskittyneitä tiimejä on rakennettu lähinnä isoimpiin yrityksiin. Dataa kertyy kuitenkin kaiken aikaa, olipa kyseessä pörssiyritys tai start up ja data on nykyään yritysten tärkeintä pääomaa. Mutta jos ei ole osaamispääomaa, miten syntyvää dataa voi valjastaa voittavan liiketoiminnan hyväksi? Lue lisää