Koulutusseminaari, jossa ihmiset ovat nostaneet kätensä ylös.

Julkaistu

Barona perustaa uuden oppimisyhtiön Skillcoden vastaamaan työmarkkinoiden jatkuvan muutoksen ja väestön ikääntymisen tuomiin osaamishaasteisiin. Kyseessä on räätälöityjä oppimisratkaisuja tarjoava yhtiö, joka keskittyy osaamistarpeen ennakointiin ja auttaa yrityksiä uudistamaan nykyhenkilöstön osaamista sekä välttämään epätoivottua vaihtuvuutta. Skillcode täydentää Baronan palvelutarjontaa, joka jatkossa kattaa entistä kokonaisvaltaisemmat ratkaisut osaajapulan kaikkiin vaiheisiin.

OECD:n arvion mukaan Suomen koulutusjärjestelmä, joka pohjautuu perus- ja tutkintokoulutukseen, on riittämätön työmarkkinoiden osaamistarpeisiin. Nykyisestä työväestöstä lähes 40 % tulee eläköitymisen myötä poistumaan työmarkkinoilta vuoteen 2035 mennessä. Tämä sekä työelämän ja teknologian kehitys lisäävät tarvetta jakaa ja laajentaa henkilöstön osaamista: Baronan Työelämätutkimuksen mukaan 71 % työssäkäyvistä kertoo tarvitsevansa uutta osaamista lähivuosien aikana. Se tarkoittaa noin 1,8 miljoonaa suomalaista.

Näistä syistä tarvitaan erityisesti työmarkkinalähtöisiä oppimispolkuja, jotka koostuvat joidenkin viikkojen tai kuukausien mittaisista työhön nivoutuvista oppijaksoista.

“Suomen työmarkkinoiden osaamistarpeiden laajuudesta ja jatkuvasta muutoksesta sekä osaamisen kohtaanto-ongelmasta on puhuttu jo vuosikausia, ja tilastojen mukaan Suomen tuottavuuskehitys on jäänyt länsimaisista kilpailijoista jälkeen. On viimein aika siirtyä sanoista tekoihin. Baronan strategian yksi kolmesta kulmakivestä on oppiminen, ja Skillcode on meidän uusi investointimme tähän kenttään. Markkinoilta puuttuu aidosti liiketoiminnan kehitykseen kytkeytynyt oppimisyhtiö, ja Barona yhtenä Suomen suurimmista työnantajista tulee myös tarvitsemaan Skillcoden palveluita”, kertoo Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä.

 

Tavoitteena kasvattaa yritysten kykyä uudistua

Skillcode tulee oppimisen ja koulutuksen markkinaan uudenlaisella, kokonaisvaltaisella ratkaisutarjonnalla. Skillcode keskittyy yrityksien nykyhenkilöstön osaamisen jatkuvaan uudistamiseen mm. re- ja upskilling-ohjelmien, valmennusten ja mentoroinnin avulla. Yritys tuo oppimisen osaksi työtä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja ja moderneja oppimisen muotoja.

Yritysjohdolle Skillcode tarjoaa keinoja strategiseen osaamisen johtamiseen.

“Aikaisemmin sopeutusliiketoimintaa johtaneena tiedän, että osaamista johdetaan suomalaisissa yrityksissä vielä melko reaktiivisesti. Muutosneuvottelut ja kasvanut rekrytointitarve ovat esimerkkejä tästä. Me haluamme nyt tuoda ennakoinnin osaamisen johtamiseen ja sitä kautta rakentaa yrityksille kestävämpiä osaamispolkuja tulevaisuuteen”, kertoo Skillcoden liiketoiminnasta vastaava johtaja Jenni Kankkunen ja jatkaa:

“Työelämän muutostahti haastaa monen työssäkäyvän osaamista. Harvassa työtehtävässä riittää enää tietty erityistaito, sen sijaan yhä useammalta vaaditaan entistä monipuolisempaa osaamista. Esimerkiksi tekoäly on lyhyessä ajassa tullut osaksi monen työtä, mikä vaatii uudenlaisia valmiuksia. Hyvin monia motivoi uuden oppiminen, kunhan se on järjestetty joustavasti ja kiinteäksi osaksi omaa työtä.”

Skillcode on yksilön, tiimin ja koko organisaation uudistumiskykyä vahvistava yhtiö, joka hyödyntää laajaa oppilaitosten ja koulutusjärjestäjien verkostoa koulutusten ja valmennusten toteuttamisessa.

“Oppimisesta on helppo puhua mutta sen tuloksia on yllättävän haastava mitata. Oppimisen vaikuttavuus ei löydy koulutuspäivien palautekyselystä. Tavoitteemme on tehdä työssäkäyvien oppimisesta kova kilpailutekijä, jolla voidaan vähentää epätoivottua vaihtuvuutta ja parhaimmillaan jopa sairauspoissaoloja”, Kankkunen jatkaa.

Skillcode on osa Baronaa, johon kuuluvat mm. työllistymistä tukevia koulutuspalveluita tarjoavat itsenäiset yhtiöt Saranen Consulting, Talentgate ja Arffman.

 

Lisätiedot:

Jenni Kankkunen, liiketoiminnasta vastaava johtaja, Skillcode
0400 648 863
jenni.kankkunen@skillcode.fi

 

Antti Möller, viestintäpäällikkö, Barona
044 545 5698
antti.moller@barona.fi

 

Takaisin

Lue myös

Julkaistu 7.5.2024

Miten mahdollistaa oppiminen kustannustehokkaasti?

Miten mahdollistaa oppiminen kustannustehokkaasti?   Kuvitellaan yritys nimeltä Innovatiivinen Kasvuyritys X, joka toimii teknologia-alalla kehittäen uudenlaisia ratkaisuja terveydenhuoltoon. Yritys on viime vuosina kasvanut nopeasti ja laajentunut uusille markkinoille. Kasvun myötä myös tarve henkilöstön osaamisen kehittämiselle on kasvanut merkittävästi. Yritys kohtaa kuitenkin taloudellisia haasteita, kun odotettu markkinakasvu ei toteudukaan odotetulla tavalla.... Lue lisää

Julkaistu 26.9.2023

Growth upskilling -ohjelmat 2023-2024

Growth -ohjelmat rakentavat osaamista, jolle on kysyntää   Skillcoden 2023-2024 Growth -ohjelmat pureutuvat tämän hetken kysytyimpiin osaamistarpeisiin; data- ja analytiikka, projektijohtaminen, tekoäly ja markkinointi. Growth upskilling -ohjelmat ovat täysin uudenlainen oppimisen konsepti, jotka ovat suunniteltu suoritettavaksi ketterästi työn ohessa. Ohjelmat koostuvat innostavista oppimisen menetelmistä, joiden avulla oppiminen on monipuolista ja... Lue lisää

Julkaistu 22.9.2023

Tulevaisuuden CMO on markkinoinnin yksisarvinen. Totta vai tarua?

Tulevaisuuden CMO on markkinoinnin yksisarvinen. Totta vai tarua?   Kysyin ChatGPT:ltä kuten ajan henkeen kuuluu, mitkä ovat Chief Marketing Officer tehtävässä työskentelevän henkilön osaamisvaateet. Tekoäly rullasi hetken ja alkoi rauhalliseen tahtiin syytää vaatimuslistaa alkusanoin ”tässä jotain tärkeitä osa-alueita, jotka CMO roolissa olevan henkilön tulisi hallita”. Lista on hengästyttävä.     Tekoäly listasi... Lue lisää

Julkaistu 29.6.2023

Muutoskyvykkyyden ja luovan ajattelun unohdettu potentiaali: taitoja joihin tulisi nyt panostaa

Muutoskyvykkyyden ja luovan ajattelun unohdettu potentiaali: taitoja joihin tulisi nyt panostaa     Työelämä on (taas kerran) muutoksen pyörremyrskyn silmässä. Muutoksen voimia on useita erilaisia, ja lisää on jo horisontissa näkyvissä. Osa muutoksista on helpommin tunnistettavissa kuin toiset, osa muutoksista saa enemmän huomiota ja palstatilaa. Tutustuin World Economic Forumin The... Lue lisää

Julkaistu 7.6.2023

Oppiminen ja tulevaisuuden CMO-taidot webinaari 29.8.2023

Skillcode & Marketing Finland; Oppiminen ja tulevaisuuden CMO-taidot webinaari 29.8.2023   Oppimisohjelmien teemat laajenevat Skillcoden ja Marketing Finlandin yhteistyön avulla nyt myös markkinoinnin ja viestinnän tehtävien pariin. Uusien taitojen oppiminen ei jätä yhtäkään toimialaa kylmäksi ja vauhdikkaasti teknologistuneet markkinoinnin tehtävät vaativat jatkuvaa taitojen kehittämistä, uteliaisuutta ja jatkuvan oppimisen mentaliteettia. 29.8.2023 ... Lue lisää

Julkaistu 26.5.2023

Voittajat vaikeuksien keskellä: Sisäinen uudistumiskyky avainasemassa yritysten menestyksessä

Voittajat vaikeuksien keskellä: Sisäinen uudistumiskyky avainasemassa yritysten menestyksessä   Tänä keväänä mediassa ja keskusteluissa ovat nousseet esille isot sopeuttamistoimet monissa yrityksissä. Yhtä kriisiä kohden tuntuu syntyvän vähintään pari uutta, jotka ovat edeltäjiään haastavampia.  Bisnes takkuaa, jatkuvat toimintaympäristöjen muutokset ja työn murros aiheuttavat sen, että osaaminen jota yrityksistä löytyy ei istu... Lue lisää

Julkaistu 9.5.2023

Skillcode X Saranen: Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden tarpeisiin

Skillcode X Saranen: Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden tarpeisiin Nykyosaajien osaamisen uudistaminen ja jatkuva oppiminen ovat keskeisiä osaamispulan ratkaisun keinoja. Vauhdittaaksemme oppimisratkaisuiden kehittämistä ja niihin panostamista, eriytämme Sarasesta 10.5.2023  uudenlaisen modernin oppimisyhtiön Skillcode Oy:n.  Yhtiö on Suomen ensimmäinen oppimisyhtiö, jonka missiona on luoda liiketoimintalähtöisiä ja aidosti vaikuttavia... Lue lisää

Julkaistu 4.5.2023

Skillcode rakentaa yhdessä kanssa Visman oppimiskulttuuria ja urajohtamista Vismalla

Toteutamme yhdessä Visma Boost -upskilling ohjelmaa dataan ja analytiikkaan liittyen sekä vahvistamme valmennusten avulla vismalaisten oppimiskykyä ja ketterän urakehityksen taitoja. Lue lisää

Julkaistu 4.5.2023

Uudenlainen Datan ja analytiikan upskilling –oppimisohjelma käynnissä

Dataosaamisen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti osaamismarkkinoilla viimeisten vuosien aikana. Dataosaamista on totuttu johtamaan yrityksissä rekrytointien kautta ja erillisiä datan työstämiseen keskittyneitä tiimejä on rakennettu lähinnä isoimpiin yrityksiin. Dataa kertyy kuitenkin kaiken aikaa, olipa kyseessä pörssiyritys tai start up ja data on nykyään yritysten tärkeintä pääomaa. Mutta jos ei ole osaamispääomaa, miten syntyvää dataa voi valjastaa voittavan liiketoiminnan hyväksi? Lue lisää