Julkaistu

Tulevaisuuden CMO on markkinoinnin yksisarvinen. Totta vai tarua?

 

Kysyin ChatGPT:ltä kuten ajan henkeen kuuluu, mitkä ovat Chief Marketing Officer tehtävässä työskentelevän henkilön osaamisvaateet. Tekoäly rullasi hetken ja alkoi rauhalliseen tahtiin syytää vaatimuslistaa alkusanoin ”tässä jotain tärkeitä osa-alueita, jotka CMO roolissa olevan henkilön tulisi hallita”. Lista on hengästyttävä.    

Tekoäly listasi 10 tärkeimmän kohdan osaamisvaadelistan.  Listan luettuani ymmärrän entistä paremmin Marketing Finlandin toimitusjohtajan Riikka-Maria Lemminkin käyttämää termiä ”unicorn marketer” puhuttaessa CMO osaamisvaatimuksista. Yksisarvisten myyttiin kun kytkeytyy tarujen mukaan mystisiä ja maagisia voimia.

”Kyvykkyydet, joita vaaditaan markkinointijohtajilta ovat niin moninaisia, että on alettu puhua  ”unicorn marketer” henkilöstä, joka on tällainen yksisarvinen henkilö. Totuushan on se, että tämän henkilön tulisi olla expertti niin monella eri alueella että se vaatii jo tällaisia yliluonnollisia kykyjä.”

Lemminki jatkaa, että markkinointijohdolta vaadittava osaaminen lähentelee jo yrityksen toimitusjohtajan osaamisvaateita ja usein voi käydä niin, että CMO tehtävää hakenut henkilö päätyykin toimitusjohtajan paikalle.Lemminki tietää mistä puhuu -hänen oma urapolkunsa  on kulkenut juuri tällaista reittiä hänen nykyiseen tehtäväänsä Marketing Finlandin toimitusjohtajaksi sekä useisiin hallitustehtäviin. 

 

Jatkuva oppiminen avain menestykseen

 

Kun puhutaan digitaalisesta markkinoinnista, datan ja analytiikan osaamisesta, asiakasymmärryksestä sekä innovointi taidoista niin jo roolia syvällisemmin ymmärtämättä löytää näistä punaisen langan; on oltava kyvykkyys pitää oma osaaminen ajanhermolla, mieli avoimena ja uteliaana. Muuttuva maailma, globaalit ilmiöt ja teknologian alati kiihtyvä kehitystahti muokkaavat markkinoinnin osaamisvaateita jatkuvasti eikä tämä jää irralliseksi osaksi markkinointijohdon osaamisvaateista. Keskustelu siirtyy nopeasti jatkuvaan oppimisen puolesta puhumiseen ja omien kyvykkyyksien kehittämiseen.  Vuoden globaalina markkinoijajohtajana palkittu Raja Rajamannar Mastercardilta liputtaa jatkuvan oppimisen puolesta:

”Paras ohje minkä voin antaa aivan jokaiselle markkinointijohtajille on se, että älä koskaan lopeta opiskelua!” 

 

Moderni oppimiskäsitys linkittää oppimisen lähemmäs käytäntöä

 

Miten sitten tulevaisuuden markkinointijohtaja voisi turvata tämän jatkuvan oppimisen ja ajantasaisen osaamisen palavereista täyttyvän työkalenterin ja ulkoisten odotusten tasapainoilun lomassa? Kun odotukset osaamisen kasvattamisen osalta monipuolisuvat jatkuvasti, on myös oppimisajattelu kääntynyt päälaelleen, enemmän käytännön läheisemmäksi. Monessa organisaatiossa on jo valloillaan moderni oppimiskäsitys 70-20-10 -malli, joka kätkee sisälleen ajatuksen siitä ettei oppiminen ole enää yhtä kuin luokkahuonemuotoiset koulutukset. Moderni oppija tunnistaa oppimista tapahtuvan työtä tekemällä (70), yhdessä vuorovaikutuksessa kollegoiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kautta (20) jota täydennetään koulutuksilla, webinaareilla, podcasteilla yms. (10).  

”Oppiminen on tullut seminaarikartanoista työn tekemiseen ja tärkeää on tunnistaa miten me opitaan siinä työn tekemisessä ja millaiset mahdollisuudet organisaatio tarjoaa meille tähän monipuoliseen oppimiseen.”  Jenni Kankkunen, Skillcode

Tämän oivaltaneissa yrityksissä rakennetaan jo vilkkaasti sisäisiä osaamisen jakamisen keinoja sekä luodaan oppimiskulttuuria, joka rakentuu jatkuvan oppimisen mentaliteettiin. Kyvykäs markkinointijohtaja ymmärtää toimivan oppimiskulttuurin arvon ja sen vaikutuksen osaajien sitouttamiseen sekä tiimin kyvykkyyksien kehittämiseen. Oppia voi muualtakin kuin kursseilta kun sisäiset toimintamallit on rakennettu siten, että yhdessä oppiminen ja kehittyminen on arjessa ylipäätään mahdollista.

 

Asiantuntijuuden johtaminen

 

Kun puhutaan markkinointijohtajien osaamisvaatimuksista, ymmärretään helposti, että kyse on ensisijaisesti ammattillisista osaamisista kuten digitaalinen markkinointi, markkinointistrategia ja brändien rakentaminen. Markkinoinnin yksisarvisen roolista tekee se, että luontaisten ominaisuuksien kuten uteliaisuuden ja innovatiivisuuden lisäksi tulisi olla myös vahvaa johtamisosaamista; osaamista tiimien rakentamisesta ja johtamisesta, ulkoisten kumppanien ja sidosryhmien johtamisesta jatkuvasti muuttuvassa hybridimaailmassa.

”Vaatii ymmärrystä etten minä voi olla kaikessa asiantuntija mutta mä pystyn johtamaan asiantuntijuutta”, täydentää Lemminki. 

Jotta lista ei jäisi vaatimattomaksi, edellytetään johtoryhmään kuuluvilta markkinointijohtajilta myös kykyä keskustella yhteisellä johtoryhmäkielellä. On äärimmäisen kriittistä pystyä perustelemaan miten markkinoinnin strategia tukee yrityksen kokonaistavoitteita ja on tunnettava keinot miten vuorovaikuttaa tehdä tiimi työtä johtoryhmässä.

  

Skillcoden ja Marketing Finlandin yhteistyössä toteutettu ”Oppiminen ja tulevaisuuden CMO taidot” webinaari on katsottavissa kokonaisuudessaan oheisen linkin kautta: 29.8.2023 Oppiminen ja tulevaisuuden CMO taidot 

 Lue lisää Future CMO Growth 2024 upskilling ohjelmasta, joka on suunnattu markkinointijohtoon tähtääville tai siellä jo työskenteleville markkinoinnin osaajille. 

 

Marjo Kaukoniemi uskoo, että vallitsevaan osaamispulaan löytyy usein ratkaisu  yrityksen sisältä. Sisäisen uudistumikyvyn luominen ja oppimiseen panostaminen on yrityksissä  yksi merkittävä keino sitouttaa työntekijöitä, mutta myös varmistaa ajantasainen ja kilpailukykyinen osaaminen.


Marjo Kaukoniemi, Skillcode.

Marjo Kaukoniemi

Takaisin

Lue myös

Julkaistu 7.5.2024

Miten mahdollistaa oppiminen kustannustehokkaasti?

Miten mahdollistaa oppiminen kustannustehokkaasti?   Kuvitellaan yritys nimeltä Innovatiivinen Kasvuyritys X, joka toimii teknologia-alalla kehittäen uudenlaisia ratkaisuja terveydenhuoltoon. Yritys on viime vuosina kasvanut nopeasti ja laajentunut uusille markkinoille. Kasvun myötä myös tarve henkilöstön osaamisen kehittämiselle on kasvanut merkittävästi. Yritys kohtaa kuitenkin taloudellisia haasteita, kun odotettu markkinakasvu ei toteudukaan odotetulla tavalla.... Lue lisää

Julkaistu 26.9.2023

Growth upskilling -ohjelmat 2023-2024

Growth -ohjelmat rakentavat osaamista, jolle on kysyntää   Skillcoden 2023-2024 Growth -ohjelmat pureutuvat tämän hetken kysytyimpiin osaamistarpeisiin; data- ja analytiikka, projektijohtaminen, tekoäly ja markkinointi. Growth upskilling -ohjelmat ovat täysin uudenlainen oppimisen konsepti, jotka ovat suunniteltu suoritettavaksi ketterästi työn ohessa. Ohjelmat koostuvat innostavista oppimisen menetelmistä, joiden avulla oppiminen on monipuolista ja... Lue lisää

Julkaistu 29.6.2023

Muutoskyvykkyyden ja luovan ajattelun unohdettu potentiaali: taitoja joihin tulisi nyt panostaa

Muutoskyvykkyyden ja luovan ajattelun unohdettu potentiaali: taitoja joihin tulisi nyt panostaa     Työelämä on (taas kerran) muutoksen pyörremyrskyn silmässä. Muutoksen voimia on useita erilaisia, ja lisää on jo horisontissa näkyvissä. Osa muutoksista on helpommin tunnistettavissa kuin toiset, osa muutoksista saa enemmän huomiota ja palstatilaa. Tutustuin World Economic Forumin The... Lue lisää

Julkaistu 7.6.2023

Oppiminen ja tulevaisuuden CMO-taidot webinaari 29.8.2023

Skillcode & Marketing Finland; Oppiminen ja tulevaisuuden CMO-taidot webinaari 29.8.2023   Oppimisohjelmien teemat laajenevat Skillcoden ja Marketing Finlandin yhteistyön avulla nyt myös markkinoinnin ja viestinnän tehtävien pariin. Uusien taitojen oppiminen ei jätä yhtäkään toimialaa kylmäksi ja vauhdikkaasti teknologistuneet markkinoinnin tehtävät vaativat jatkuvaa taitojen kehittämistä, uteliaisuutta ja jatkuvan oppimisen mentaliteettia. 29.8.2023 ... Lue lisää

Julkaistu 26.5.2023

Voittajat vaikeuksien keskellä: Sisäinen uudistumiskyky avainasemassa yritysten menestyksessä

Voittajat vaikeuksien keskellä: Sisäinen uudistumiskyky avainasemassa yritysten menestyksessä   Tänä keväänä mediassa ja keskusteluissa ovat nousseet esille isot sopeuttamistoimet monissa yrityksissä. Yhtä kriisiä kohden tuntuu syntyvän vähintään pari uutta, jotka ovat edeltäjiään haastavampia.  Bisnes takkuaa, jatkuvat toimintaympäristöjen muutokset ja työn murros aiheuttavat sen, että osaaminen jota yrityksistä löytyy ei istu... Lue lisää

Julkaistu 10.5.2023

Barona perustaa uuden oppimisyhtiön – Skillcode vahvistaa yritysten osaamisen uudistumiskykyä

Barona perustaa uuden oppimisyhtiön Skillcoden vastaamaan työmarkkinoiden jatkuvan muutoksen ja väestön ikääntymisen tuomiin osaamishaasteisiin. Kyseessä on räätälöityjä oppimisratkaisuja tarjoava yhtiö, joka keskittyy osaamistarpeen ennakointiin ja auttaa yrityksiä uudistamaan nykyhenkilöstön osaamista sekä välttämään epätoivottua vaihtuvuutta. Skillcode täydentää Baronan palvelutarjontaa, joka jatkossa kattaa entistä kokonaisvaltaisemmat ratkaisut osaajapulan kaikkiin vaiheisiin. OECD:n arvion mukaan... Lue lisää

Julkaistu 9.5.2023

Skillcode X Saranen: Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden tarpeisiin

Skillcode X Saranen: Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden tarpeisiin Nykyosaajien osaamisen uudistaminen ja jatkuva oppiminen ovat keskeisiä osaamispulan ratkaisun keinoja. Vauhdittaaksemme oppimisratkaisuiden kehittämistä ja niihin panostamista, eriytämme Sarasesta 10.5.2023  uudenlaisen modernin oppimisyhtiön Skillcode Oy:n.  Yhtiö on Suomen ensimmäinen oppimisyhtiö, jonka missiona on luoda liiketoimintalähtöisiä ja aidosti vaikuttavia... Lue lisää

Julkaistu 4.5.2023

Skillcode rakentaa yhdessä kanssa Visman oppimiskulttuuria ja urajohtamista Vismalla

Toteutamme yhdessä Visma Boost -upskilling ohjelmaa dataan ja analytiikkaan liittyen sekä vahvistamme valmennusten avulla vismalaisten oppimiskykyä ja ketterän urakehityksen taitoja. Lue lisää

Julkaistu 4.5.2023

Uudenlainen Datan ja analytiikan upskilling –oppimisohjelma käynnissä

Dataosaamisen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti osaamismarkkinoilla viimeisten vuosien aikana. Dataosaamista on totuttu johtamaan yrityksissä rekrytointien kautta ja erillisiä datan työstämiseen keskittyneitä tiimejä on rakennettu lähinnä isoimpiin yrityksiin. Dataa kertyy kuitenkin kaiken aikaa, olipa kyseessä pörssiyritys tai start up ja data on nykyään yritysten tärkeintä pääomaa. Mutta jos ei ole osaamispääomaa, miten syntyvää dataa voi valjastaa voittavan liiketoiminnan hyväksi? Lue lisää