Julkaistu

Voittajat vaikeuksien keskellä: Sisäinen uudistumiskyky avainasemassa yritysten menestyksessä

 

Tänä keväänä mediassa ja keskusteluissa ovat nousseet esille isot sopeuttamistoimet monissa yrityksissä. Yhtä kriisiä kohden tuntuu syntyvän vähintään pari uutta, jotka ovat edeltäjiään haastavampia.  Bisnes takkuaa, jatkuvat toimintaympäristöjen muutokset ja työn murros aiheuttavat sen, että osaaminen jota yrityksistä löytyy ei istu tämän hetken vaatimuksiin ja strategian toteuttaminen ontuu. Ratkaisuna muutoksiin osaamista on totuttu johtamaan pistemäisin ja vanhan aikaisin keinoin; luovutaan siitä osaamisesta mitä ei juuri nyt tarvita ja kun tulos näyttää jotakuinkin plussaa, rekrytoidaan sitten tilalle uusia tekijöitä.

Tilanne on vaikea kaikkien kannalta.  Onkin kiinnostavaa seurata tilannetta muutaman askeleen päästä, kuinka yritykset reagoivat tähän kriisien ketjuttamaan toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin.

Historia toistaa itseään ja osoittaa, että ammoisista ajoista lähtien vaikeissa tilanteissa on aina ollut myös voittajia.

 

Aina löytyy joku, joka osaa kääntää kriisin voitoksi. Haastavissakin tilanteissa löytyy yrityksiä, joilla on vielä investointikykyä ja ennen kaikkea ymmärrystä ja siten halua panostaa osaamiseen. Siinä missä toiset tukeutuvat strategisen rekrytoinnin taktiikkaan ja etsivät markkinoilta taas saatavilla olevat avainhenkilöt yrityksen eteenpäin luotsaamiseen, innovatiivisimmat keskittyvät rakentamaan uudistumiskyvykkyyttä sisältä päin. Katse on rohkeasti horisontissa, tulevaisuutta tähyillen. Yrityksen liiketoiminnan ymmärrystä ja osaamista pyritään jalostamaan ja kehittämään siihen suuntaan, millaista osaamista muutosten jälkeen yritys tulee tarvitsemaan pysyäkseen kilpailukykyisenä.

 Vaikeiden tilanteiden kohdalla on hyvä pysähtyä miettimään, mikä muuttuu kun tilanteesta päästään kuiville jaloille? Koska varmaa on, että aina jokin muuttuu.

Näennäisesti halvempi, helpompi tai tutumpi?

Kun talous haastaa ja kiky-kuurit ovat kaikkien yritysten ruokavalioissa, yleensä päädytään siihen todennäköisimpään vaihtoehtoon, sopeuttamiseen. Onpa se sitten lyhyellä tähtäimellä halvempi, helpompi tai tutumpi. Laskimme osaamisen johtamisen asiantuntijoiden kanssa kuvitteellisen case esimerkin kautta mitä maksaa osaamisesta luopuminen ja uuden tilalle rekrytointi vs. sisäisen uudistumiskyvykkyyden luominen reskilling-ohjelman kautta. Tulokset olivat hämmästyttäviä peilaten siihen, että sopeuttaminen tuntuu olevan edelleen se yleisin keino ratkoa yritysten taloudellista tilannetta.

Pitkät muutosneuvotteluprosessit, juoksevat palkkakulut sivukuluineen ja tuottavuuden laskuineen vievät heti kärkeen valtavan pitkän pennin ennen kuin ”tarpeettomasta osaamisesta” on edes päästy eroon. Rekrytoiminen tehtäviin, joihin osaajia on tarjolla muutenkin niukasti ja joiden ymmärrys juuri kyseisen liiketoiminnan osalta on vähäinen vie aikaa ja rahaa ennen kuin henkilöitä on edes palkattu. Tuottavaan työhön kiinni pääseminen on sitten aivan toinen lukunsa ja lisää siten kokonaiskustannuksia. Tällaisen prosessin läpivienti vie helposti yli 12kk.

Samassa ajassa olisi jo ”vanheneva osaaminen”, jolla on arvokasta liiketoiminnan ymmärrystä ja yrityksen tuntemusta, sitoutettu ja kasvatettu uuden urapolun kautta uusiin tehtäviin. Auki laskettujen kustannusten osalta vertailu oli vähintäänkin rohkaiseva: näitä kahta hyvin erilaista kokonaisprosessia verraten osoittautui YT+ rekry -malli useita kymmeniä prosentteja kalliimmaksi toteuttaa kuin mitä kustannukset henkilöiden osaamisen kehittämisen osalta olisivat olleet.

Positiiviset heijasteet, jotka näkyvät viivan alla viiveellä

Reskillaamisen eli osaamisen uudelleen suuntaamisen vaikutuksia on nähtävillä myös tasoilla, jotka eivät ole heti auki laskettavissa tai nähtävissä, mutta jotka heijastuvat yrityksen toimintaan jatkossa: vaikutus työssä viihtymiseen ja jaksamiseen, sairauspoissaolojen vähentyminen, vaikutus vaihtuvuuteen, osaamisen jakamiseen, oppimiskulttuuriin ja psykologiseen turvallisuuteen näin muutaman mainitakseni.

Naiivi ei saa olla. Kaikkia ongelmia ei ratkota osaamisen kehittämisellä, mutta taatusti se tarjoaa osaamisen hallinnan ja johtamisen työkalupakkiin yhden oivallisen työkalun lisää, jonka hyödyntämiseen vaaditaan sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä.

 

 

Marjo Kaukoniemi rakentaa Skillcodella yrityksille sisäistä uudistumiskyvykkyyttä muun muassa re- ja upskilling ohjelmien avulla.

Takaisin

Lue myös

Julkaistu 7.5.2024

Miten mahdollistaa oppiminen kustannustehokkaasti?

Miten mahdollistaa oppiminen kustannustehokkaasti?   Kuvitellaan yritys nimeltä Innovatiivinen Kasvuyritys X, joka toimii teknologia-alalla kehittäen uudenlaisia ratkaisuja terveydenhuoltoon. Yritys on viime vuosina kasvanut nopeasti ja laajentunut uusille markkinoille. Kasvun myötä myös tarve henkilöstön osaamisen kehittämiselle on kasvanut merkittävästi. Yritys kohtaa kuitenkin taloudellisia haasteita, kun odotettu markkinakasvu ei toteudukaan odotetulla tavalla.... Lue lisää

Julkaistu 26.9.2023

Growth upskilling -ohjelmat 2023-2024

Growth -ohjelmat rakentavat osaamista, jolle on kysyntää   Skillcoden 2023-2024 Growth -ohjelmat pureutuvat tämän hetken kysytyimpiin osaamistarpeisiin; data- ja analytiikka, projektijohtaminen, tekoäly ja markkinointi. Growth upskilling -ohjelmat ovat täysin uudenlainen oppimisen konsepti, jotka ovat suunniteltu suoritettavaksi ketterästi työn ohessa. Ohjelmat koostuvat innostavista oppimisen menetelmistä, joiden avulla oppiminen on monipuolista ja... Lue lisää

Julkaistu 22.9.2023

Tulevaisuuden CMO on markkinoinnin yksisarvinen. Totta vai tarua?

Tulevaisuuden CMO on markkinoinnin yksisarvinen. Totta vai tarua?   Kysyin ChatGPT:ltä kuten ajan henkeen kuuluu, mitkä ovat Chief Marketing Officer tehtävässä työskentelevän henkilön osaamisvaateet. Tekoäly rullasi hetken ja alkoi rauhalliseen tahtiin syytää vaatimuslistaa alkusanoin ”tässä jotain tärkeitä osa-alueita, jotka CMO roolissa olevan henkilön tulisi hallita”. Lista on hengästyttävä.     Tekoäly listasi... Lue lisää

Julkaistu 29.6.2023

Muutoskyvykkyyden ja luovan ajattelun unohdettu potentiaali: taitoja joihin tulisi nyt panostaa

Muutoskyvykkyyden ja luovan ajattelun unohdettu potentiaali: taitoja joihin tulisi nyt panostaa     Työelämä on (taas kerran) muutoksen pyörremyrskyn silmässä. Muutoksen voimia on useita erilaisia, ja lisää on jo horisontissa näkyvissä. Osa muutoksista on helpommin tunnistettavissa kuin toiset, osa muutoksista saa enemmän huomiota ja palstatilaa. Tutustuin World Economic Forumin The... Lue lisää

Julkaistu 7.6.2023

Oppiminen ja tulevaisuuden CMO-taidot webinaari 29.8.2023

Skillcode & Marketing Finland; Oppiminen ja tulevaisuuden CMO-taidot webinaari 29.8.2023   Oppimisohjelmien teemat laajenevat Skillcoden ja Marketing Finlandin yhteistyön avulla nyt myös markkinoinnin ja viestinnän tehtävien pariin. Uusien taitojen oppiminen ei jätä yhtäkään toimialaa kylmäksi ja vauhdikkaasti teknologistuneet markkinoinnin tehtävät vaativat jatkuvaa taitojen kehittämistä, uteliaisuutta ja jatkuvan oppimisen mentaliteettia. 29.8.2023 ... Lue lisää

Julkaistu 10.5.2023

Barona perustaa uuden oppimisyhtiön – Skillcode vahvistaa yritysten osaamisen uudistumiskykyä

Barona perustaa uuden oppimisyhtiön Skillcoden vastaamaan työmarkkinoiden jatkuvan muutoksen ja väestön ikääntymisen tuomiin osaamishaasteisiin. Kyseessä on räätälöityjä oppimisratkaisuja tarjoava yhtiö, joka keskittyy osaamistarpeen ennakointiin ja auttaa yrityksiä uudistamaan nykyhenkilöstön osaamista sekä välttämään epätoivottua vaihtuvuutta. Skillcode täydentää Baronan palvelutarjontaa, joka jatkossa kattaa entistä kokonaisvaltaisemmat ratkaisut osaajapulan kaikkiin vaiheisiin. OECD:n arvion mukaan... Lue lisää

Julkaistu 9.5.2023

Skillcode X Saranen: Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden tarpeisiin

Skillcode X Saranen: Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden tarpeisiin Nykyosaajien osaamisen uudistaminen ja jatkuva oppiminen ovat keskeisiä osaamispulan ratkaisun keinoja. Vauhdittaaksemme oppimisratkaisuiden kehittämistä ja niihin panostamista, eriytämme Sarasesta 10.5.2023  uudenlaisen modernin oppimisyhtiön Skillcode Oy:n.  Yhtiö on Suomen ensimmäinen oppimisyhtiö, jonka missiona on luoda liiketoimintalähtöisiä ja aidosti vaikuttavia... Lue lisää

Julkaistu 4.5.2023

Skillcode rakentaa yhdessä kanssa Visman oppimiskulttuuria ja urajohtamista Vismalla

Toteutamme yhdessä Visma Boost -upskilling ohjelmaa dataan ja analytiikkaan liittyen sekä vahvistamme valmennusten avulla vismalaisten oppimiskykyä ja ketterän urakehityksen taitoja. Lue lisää

Julkaistu 4.5.2023

Uudenlainen Datan ja analytiikan upskilling –oppimisohjelma käynnissä

Dataosaamisen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti osaamismarkkinoilla viimeisten vuosien aikana. Dataosaamista on totuttu johtamaan yrityksissä rekrytointien kautta ja erillisiä datan työstämiseen keskittyneitä tiimejä on rakennettu lähinnä isoimpiin yrityksiin. Dataa kertyy kuitenkin kaiken aikaa, olipa kyseessä pörssiyritys tai start up ja data on nykyään yritysten tärkeintä pääomaa. Mutta jos ei ole osaamispääomaa, miten syntyvää dataa voi valjastaa voittavan liiketoiminnan hyväksi? Lue lisää